TANIM

Bilgisayarları ve bilgisayarların klavye, monitör, yazıcı, çizici, modem gibi ünitelerini kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir.

 

GÖREVLER

Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar donanım (Hardware) ve yazılım (software)’dir. Donanım bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını inceler. Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir.

 

Bilgisayar Donanım Teknisyeni;

- Önceden tasarlanmış bir otomasyon sistemini kurar, tümüyle çalışır hale getirebilir ve bakım onarımını gerçekleştirir.

- Kişisel PC (Personal Computer) ve endüstri bilgisayarıları olarak bilinen (Mikroişlemci tabanlı) bilgisayar ortamlarının bakımını varsa arızaları tespit ederek onarımını yapar,

- Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, harddisk, diğer kartlar) seçimini yaparak sisteme monte eder ve çalışır hale getirilmesini sağlar,

- Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanımın kurulmasını sağlar ve ağ güvenliğinin sağlanması için kurulum esnasında gerekli önlemleri alır.

- Ölçü aletleri grubuna giren bir çok cihazın kullanmasını bilir ve temel arızalarını giderebilir.

- Asgari düzeyde yazılım bilgisine sahip olup işletim sistemlerini kurup çalıştırabilir.

- Donanım birimlerini sisteme tanıtarak en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

- Yazıcıların toner, kartuş ve şeritlerini değiştirebilir,

- İnternet bağlantısı ve ayarlarını gerçekleştirir,

- Donanım birimlerinin birbirleriyle çakışmadan verimli çalışması için en uygun donanımı seçer.

- Bilgisayar ve yazıcıları network ortamında çalıştırıp paylaşımı gerçekleştirir.