EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Evde Sağlık Hizmeti, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır.

Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.

AMAÇ

 

İhtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik,  tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesidir.

 

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Evde Sağlık Hizmetlerinden kronik hastalığı olup, yatağa bağımlı ve özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan hastalar yararlanabilmektedir.  

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

444 38 33 nolu telefonu arayarak Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek başvurulur . Evde Sağlık Hizmetlerine kayıt yaptıran hasta veya hasta yakınlarının ikamet ettiği adrese Evde Sağlık Ekibi giderek değerlendirme yapmakta ve Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağına karar vermektedir. Hastanemiz (312) 305 63 90 numaralı telefonu aranarak da başvuru  hakkında bilgi alınabilir.

HASTA ZİYARETLERİ HANGİ SIKLIKLA YAPILIR?

Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği ,hastanın tanısı ve hastalığının seyri doğrultusunda hekim  tarafından belirlenir.Bu doğrultuda hastalar belirli periyotlarda ziyaret edilir.

 

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi Hizmeti Tanıtım Rehberi  (alt link)

 

 

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi Hizmeti Tanıtım Rehberi

Evde Sağlık Hizmeti, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Has­taya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin ta­kibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.

 

Amaç

• Tedavinin takibi

   Tahliller

• Sarf malzeme,bez ve mama raporlarının yenilenmesi

• Tıbbi bakım ve Rehabilitasyon hizmetlerinin hastanın evinde uygulanması

• Sosyal ve psikolojik destek

 

 

Kimler Faydalanabilir?

 

Evde Sağlık Hizmetlerinden kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak te­davi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gidere­meyecek durumda olan yatalak hastalar yararlanabilmektedir.

 

 

 

Nasıl Başvurabilirim?

444 38 33 nolu telefon ile Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Birimi aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Hastanemiz (0312) 305 63 90 veya (0507) 206 51 94 numaralı mobil telefonlarını arayarak da başvuru hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

 

 

Evde Fototerapi Hizmeti

 

     Evde sağlık hizmeti kapsamında ve evde sağlık hizmeti birimimiz bünyesinde, hastanemiz yenidoğan ünitesi işbirliği ile, Türkiye’de ilk defa olarak “Evde Fototerapi” hizmeti hastanemiz de başlamıştır. İlk hastamızın da sarılık nedeniyle gereken foto­terapi tedavisi, ev ortamında ve aile yanında gerçekleştirilmiştir

 

Evde Fototerapinin Avantajları

-Anne ile bebeğin birbirlerinden ayrı kalmalarının önlenmesi

-Bu dönemde bebeğin  sık sık anne tarafından emzirilmesi ve anne ile bebeğin yakın temas içinde bulunması gerekirken, bunun hastane ortamında sağla­namaması,

-Annenin, bebeğin sağlığı ile ilgili duyduğu kaygının oluşturduğu psikolojik travma gibi olumsuzlukların ortadan kaldırılması

-hastanede fototerapi gereksinimi nedeniy­le ortaya çıkan yatak işgalinin de azaltılması

 

Evde Fototerapi Kararı ve Uygulanması

Evde fototerapi hizmeti, yenidoğan uzmanı tarafından, evde fototerapi verme kriterlerine uygun olduğuna karar verilen yenidoğanlara uygulanır. Evde

fototerapi kararı verildikten sonra, evde sağlık hizmeti birimine haber verilir. Evde sağlık hizmeti birimi tarafından cihazın kurulması, aileye gerekli bilgilerin

verilmesinden sonra, tedavi başla­tılır, takip ve tedavi kesme kararları, yenidoğan uzmanı bilgisi dahilinde ve formlardaki kriterler çerçevesinde verilir.

 

Uzm.Dr.Aslı ERBAY ÖREN

Uzm.Dr.Sevda TÜTEN DAL

Evde sağlık teknikeri Orhan GÜRTAŞ