Dr.  Ayşe Gülin EROĞLU Pratisyen Hekim
Dr.  Serap Nur SAYGILI Pratisyen Hekim

Dt.

Nadire KARASU  Diş Tabibi
Dt. Fatma Gül ÇELİK Diş Tabibi
Dt. Saniye COŞAN Diş Tabibi
Dt. Firdevs URLU ŞAHİN Diş Tabibi