KALİTE BİRİMİ

 

TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARIMIZ:

 

 KALİTE EKİBİMİZ

           KALİTE DİREKTÖRÜ: Op. Dr. Çağanay SOYSAL   

 KALİTE BİRİM SORUMLUSU: Aliye İÇLİ

         KALİTE BİRİMİ: Gamze ÖZCAN- Harise ÇANDIRLI

                            

 

 

FAALİYETLERİMİZ:

 

 REHBERLİK:

     Kalite faaliyetlerini yürütmekte olan çalışma gruplarının (Komiteler, Kalite Ekipleri, Bölüm Kalite Sorumluları, Öz Değerlendirme Ekibi) ihtiyaç duyduğu standart bilgisi, iletişim ve uyumun sağlanması planlı bir rehberlik hizmetini gerektirmektedir. Bu hizmet kurumumuzda Kalite Birimi tarafından sağlanmaktadır.

 

 DOKÜMAN YÖNETİMİ:

     Kurumumuzda yürütülen faaliyetlerin standartlaştırılması ve kalite standartlarına uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzere çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumumuzda bu amaçla yaklaşık 2000 adet doküman oluşturulmuştur. Oluşturulan dokümanların (prosedür, protokol, plan, talimat, görev, yetki ve sorumluluklar, form vb.) hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması, revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşımı ayrı bir faaliyet gerektirmektedir. Bu faaliyetler de Kalite Birimi tarafından yürütülmektedir. Hastane bilgi sistemi üzerinden erişeim sağlanabilen tüm dokümanlar, gerekli görüldüğünde kullanıcılar tarafından “Kontrolsüz Kopya”  ve PDF şeklinde çıktı olarak alınabilmektedir.

 

 İNDİKATÖR YÖNETİMİ:

   Her zaman kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen hastanelerimizde verilen hizmetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi de aynı derecede önem taşımaktadır. Yapılan ölçümlerin sonuçları değerlendirilerek hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak için aldığımız kararlarda yol gösterici olarak kullanılmaktadır.

   Kalite Birimi, izlenecek indikatörler ile üst yönetime rehberlik etmektedir. Verilerin toplanmasını, SPSS ile istatistiksel analizini, yorumlanmasını ve doğrulanmasını (validasyonunu) sağlamakta ve bu bilgileri üst yönetime, ilgili birim sorumlularına ve ilgili kalite komitelerine düzenli olarak raporlamaktadır. Hastanelerimizde düzenli olarak Kalite Birimi tarafından yapılan indikatörler ise Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tekrar Başvuran Hasta Sayısı ve Oranı İndikatörü, Acil Servise Çağrılan Konsültan-İcapçı Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi Oranı İndikatörü, Sezeryan Oranı İndikatörü, Yenidoğan Yoğun Bakım Mortalite Oranı İndikatörü, Pediatri Yoğun Bakım Mortalite İndikatörü, KVC Yoğun Bakım Oranı Mortalite Oranı İndikatörü, MHRS İndikatörleridir.

 

 KALİTE KOMİTELERİ:

·        TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

·        ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

·        HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

·       EĞİTİM KOMİTESİ

KALİTE EKİPLERİ:

·        AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM VE KONTROL EKİBİ

·        DİLEK ÖNERİ EKİBİ

·        BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

·        NUTRİSYON DESTEK EKİBİ

·        BİNA TUR EKİBİ

·        TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ EKİBİ

 

KALİTE DOSYALAR

 

Güvenli Raporlama Sistemi

GÖSTERGE YÖNETİMİ KULLANICI EKRANI

http://10.206.41.47/Kurumsal/SHKS_Kalite_Standartlari.pdf

SERVİS / BİRİM PERSONEL NÖBET BİLDİRİMİ

TIBBİ MALZEMEDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZ OLAY BİLDİRİM FORMU

PROJE PUANLAMA TABLOSU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLHoWwPmunb1hyG81oWKm9RxaWtT3s9RuO8WxP0FQD3eEzoQ/viewform?c=0&w=1