ECZANE

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczane Birimi, hastanemizin 1963 yılında kuruluşuyla birlikte çalışma hayatına başlamıştır. Ülkemizdeki tam otomasyon sistemi ile çalışan modern eczanelerdendir. 

Hastanemiz eczanesi, yatarak tedavi gören ve acil servise müracaat eden hastalarımızın, ilaç  ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamakta ve Sağlık Bakanlığımızın mevzuatlarına uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir.

Eczanemiz, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Strateji Başkanlığı gibi birimlerle koordineli olarak çalışmaktadır. Eczacılarımız,  kesintisiz ve en iyi şartlarda ilaç teminini gerçekleştirmek, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına ilaç konusunda danışmanlık yapmak, ilaçla ilgili protokoller hazırlamak, hasta bilgilendirmesi ve hastane içi eğitimler konusunda programlar geliştirmek gibi sorumluluklara sahiptir.

Hastane eczanesi, ilaç  alınması, depolanması, dağıtılması ve hastaya uygun dozda uygun şekilde kullanılmasının kontrolüne kadar bunlarla ilgili kayıt ve döküm işlerinin yürütülmesini gerçekleştirmektedir.

Eczanemizde ilaçlar, hem ilaç ambarı hem de eczane servis hizmetleri bölümünde uygun saklama ve depolama koşullarına göre depolanmakta ve kayıtlar tam otomasyon bilgisayar sistemi ortamında tutulmaktadır. Bu anlamda eczacılarımız; ilaç taleplerinin yapılmasında, ihale listelerinin oluşturulmasında, ihale satın alma ve mal muayene komisyonlarında görev almaktadırlar.

Hastanemiz eczanesi Sağlık Bakanlığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Genelgesine uygun olarak İlaç Takip Sistemine geçmiştir. Eczanemiz, Sağlık Bakanlığı Hizmet  Kalite  standart  kriterlerine uygun olarak  hizmet sunmaktadır. Bu amaçla, depoların yerleşim planlarının çıkartılması, ısı ve nem takibinin yapılması, ilaç tanım ve sistemde stok kartlarının işlenmesi, ilaç minimum-maksimum seviyelerinin kontrollerinin takip edilmesi gibi uygulamalar titizlikle gerçekleştirilmektedir. Eczacılarımız, güvenli ilaç kullanımı konusuna son derece önem göstermektedir. Adı ve ambalajı benzer ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaç, ayrı raflarda stoklanarak üzerlerine ayırt edici etiket yapıştırılır.

İlaçlar kendi aralarında sınıflandırılır ve daha sonra yüksek riskli ilaçlar, ışıktan korunması gereken ilaçlar ve son kullanma tarihi yakın olan ilaçlar gibi eczanemizde her ilaç günlük ilaç çizelgeleri ya da toplu çıkışlarla kliniklere ve dış birimlere dağıtılmaktadır. İlaçların periyodik olarak klinik ve dış birimlerde eczacılarımız tarafından denetimleri yapılmaktadır. Narkotik ilaçlar yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak temin edilir, stoklanır, dağıtılır ve kontrolleri gerçekleştirilir. Soğuk zincire tabii ilaçların saklanma ve depolanması ise her gün ısı kontrolleri yapılan buzdolaplarında yapılmaktadır.
Hastane eczacılarımız antibiyotik komitesi, enfeksiyon komitesi ve kalite yönetimi gibi birçok bilimsel ve sosyal komisyonlarda aktif olarak görev almaktadır.
Eczacılarımız Akılcı ilaç kullanımı prensiplerine uygun olarak “Doğru ilacı,    doğru  hastaya  doğru zamanda  ulaştırmak” ilkesiyle çalışılmasına önem vermektedir. Bu konudaki çalışmalar dikkatle sürdürülmekte,  bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, hizmet içi eğitim çalışmalarına önem veren bir ekip tarafından bu hizmetler sunulmaktadır.

BAŞECZACI (Dahili: 6217)

Ecz. Ülker ŞANALAN

ECZA DEPOSU (Dahili: 6021)

Ecz. Ahmet GÖKMEN (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

ECZANE BİRİMİ (Dahili: 6218)

Ecz. Mukadder BAYRAM KOÇAK

Ecz. Ayşe KAR

Ecz. Müge Gülsün SEMERCİ TOPAL

Ecz. Betül ÖZMEN

Ecz. Ayşenur AYGÖREN