Bölümümüz 2003 yılında kurulmuş olup 75. Yıl Ek Binası C-Blok -1. katta 1 gama kamera ile hizmet vermeye başlamıştır. Hastalarımız büyük çoğunlukla çocuk yaş gurubu olmakla birlikte hastanemiz ‘’Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi’’ ile birleştikten sonra erişkin hastalar da kabul edilmeye başlanmıştır.  
Nükleer Tıp tetkiki istenen hastalar sekreterliğimize başvuru yaptıktan sonra çekim hakkında bilgilendirme yapılarak randevularını almaktadır. Çekim günü işlemler bölüm personeli tarafından (sekreter, hemşire, radyofarmasist, teknisyen, yardımcı personel) gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tamamlanır ve raporlaması yapılarak hastaya sonuç verilir. 
2017 yılı itibariyle Beştepe’deki Turgut Özal Ek Hizmet Binası’nda PET/BT ünitemiz hizmete açılmıştır. 
 
Bölüm Doktorları:
-Doç. Dr. Nedim C. M. GÜLALDI (Bölüm Sorumlusu)
-Uzm. Dr. Nazlı ALTUN YOLOĞLU
-Uzm. Dr. Sinem ÖZYURT
 
 
İletişim: 
Sekreterlik-Randevu: 0.312.3056229
Uzman Doktor İletişim: 0.312.3056227
 
Sintigrafi Ünitesi:
Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Nükleer Tıp Bilim Dalı
Örnek Mah. Babür Cad. No: 44 C Blok Bodrum Kat. 06080 Altındağ Ankara
Google Harita: 39°57'09.6"N 32°52'30.5"E
 
PET/BT ünitesi:
Turgut Özal Ek Binası: Beştepeler Mh., Alparslan Türkeş Cd No:27, 06560 Ankara
C Blok Zemin kat.
Google Harita: 39°55'46.2"N 32°48'56.3"E
 
 
Bölümümüzde YapılanTetkikler
 
PET/BT 
Pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi olarak iki ayrı teknolojinin bir arada kullanıldığı, radyoaktif madde hastaya verildikten sonra her iki sistem kullanılarak görüntü elde edilen bir tıbbi görüntüleme sistemidir. Hastaya damar yolu ile radyoaktif işaretli şeker (F-18 FDG) enjekte edildikten sonra yapılır. Gerekli ilaçlar bölümümüzde hemşire tarafından uygulanır. Radyoaktif madde verilişini takiben hasta yaklaşık 60 dk. boyunca sessiz bir odada bekletildikten sonra çekime alınır. Bu sürede verilen maddenin vücuda dağılımı gerçekleşmektedir. Görüntüleme süresi hastaya ve çekim bölgesine bağlı olarak yaklaşık 15-25 dk. sürmektedir. PET/BT incelemeleri için görüntüleme teknisyenler tarafından gerçekleştirilir. Tüm işlemler doktor denetimi altında olup raporlama uzman doktor tarafından yapılır. Çekim bitiminde doktor tarafından gerekli görülürse ek çekim yapılabilir. Bölümümüzde kullandığımız PET/BT cihazı TOF teknolojisine sahip bir cihaz olup, hastaya verdiğimiz radyoaktivite miktarı ve çekim süresini diğer birçok hastaneye göre %60’a kadar düşürebilmekteyiz. Bu da çocuk hastalarda ve tedavi takibi sebebiyle sık çekim gereken hasta grubunda avantaj sağlamaktadır.
 
 
Sintigrafi Uygulamaları
Nükleer Tıp radyoaktif maddelerin vücuda verilerek organ veya sistemlerin görüntülendiği ve bazı hastalıkların tedavi edildiği dahili bir bilim dalıdır. 
Nükleer Tıp uygulamalarında radyoaktif maddeler (radyonüklidler), ilgili organ ya da dokunun fonksiyonuna girecek bazı özel ilaçlarla (farmasötikler) bağlanır ve genellikle damar yolu veya bazen ağız yoluyla vücuda verilir. "Radyofarmasötik" adı verilen bu bileşikler her organ ya da sistem için özeldir. İlgili organın fonksiyonunun değerlendirilmesine olanak sağlar ve onun hakkında fizyolojik bilgi verir. Bu maddeler, her yaştaki hastada ve çocuklarda, yaşa-kiloya göre değişen dozlarda, güvenle uygulanabilir. 
 
A. Solunum Sistemi
Akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi
 
B. Santral Sinir Sistemi
-Beyin Perfüzyon Sintigrafisi (SPECT)
 
C. Ürogenital Sistem
- Dinamik/Statik böbrek sintigrafisi (DTPA- MAG-3) 
- Statik böbrek sintigrafisi (DMSA/DMSA SPECT) 
-Kaptoprilli dinamik böbrek sintigrafisi
-Radyonüklid Sistografi
-Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi
-GFR Ölçümü
-Testis Sintigrafisi
 
D. Kardiyovasküler Sistem
 -Miyokard perfüzyon SPECT
- Miyokard perfüzyon GATED SPECT (Tc-99m MIBI)
-MUGA
-Radyonüklid anjiografi
-Lenfosintigrafi
 
E. İskelet Sistemi
-Tüm vücut kemik sintigrafisi
-Üç Fazlı Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi
-Bölgesel Kemik SPECT
-Kemik İliği Sintigrafisi
 
F. Endokrin Sistem
-Tiroid Sintigrafisi 
-Paratiroid Sintigrafisi
-Paratiroid SPECT
-I-131 ile tüm vücut tarama
-Tiroid uptake testi
 
G. Gastrointestinal Sistem 
- Gastroözefageal reflü sintigrafisi 
- Meckel divertikülü araştırması 
-Gastrointestinal kanama odağı tespiti
-Tükrük bezi sintigrafisi
-Mide boşalma zamanı tespiti
 -Özefagus Geçiş Zamanı
 
H. Nükleer Onkoloji
- Tc-99m MIBI ile tüm vücut tarama, 
-I-123 MIBG ile tüm vücut tarama,  
-In-111 octreotide ile Tümör Görüntülenmesi
-Sintimammografi
 
I. Diğer İncelemeler
-Dakriyosintigrafi