SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Sosyal Hizmet Birimleri ; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması gibi hizmetlerin yürütüldüğü birimlerdir.

Sosyal Hizmet Biriminin Devreye Girdiği Konular ;

1. Adölesan Gebelerin Tespitinde ve Bildiriminde
2. Buluntu ve Terk Bebek Vakalarında
3. İstismar ve İhmal Vakalarında
4. Kaçan Hastalar Konusunda
5. Yeşilkart Sahteciliği Olduğunda
6. Sosyal Faaliyetleri Gerçekleştirmede
7. Engelli Hastalar
8. Sağlık Güvencesi Olmayan Hastalar
9. Yoksul Hastalar
10. Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar
11. Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
12. İnsan Ticareti Mağduru Hastalar
13. Yaşlı, Dul ve Yetim Hastalar
14. Kronik Hastalar
15. Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar
16. Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar
17. İl Dışından Gelen Hastalar
18. Hastaneye gelen hastalara kalacak yeri olmayan kişileri misafirhaneye yerleştirebilmede, ekonomik durumu düşük olan hastalara ise yol yardımı ve harçlık sağlama gibi konularda Sosyal Hizmet Birimi devreye girmektedir.


Sosyal Hizmet Biriminde bulunan sosyal hizmet uzmanları; sosyal hizmetler ve sosyal sorunlar alanında dört yıllık lisans eğitimi almış profesyonel görevlilerdir. Sosyal Hizmet Uzmanları hastane ile hasta arasında köprü görevi görür. Tüm çalışmalarında hasta önceliğini ele alır, ancak hastanenin yararını göz önünde bulundurur. Çalışmalarını resmi/gönüllü yardımları kullanarak gerçekleştirir ve gerekli durumlarda hastane personelinin yaşadığı sorunların çözümünde de destek olur.